VAD ÄR RFID TEKNIK?

Vad gör Smartkylen så unik?

Teknisk och digital innovation

Vad är RFID?

Radiofrekvensidentifiering är en trådlös teknik som använder radiovågor för att överföra data som lagras elektroniskt på taggar kopplade till en produkt eller ett paket.

Dessa taggar innehåller en blandning av tryckt information, antenn och ett mikrochips.

De kan läsas med en RFID-läsare upp till flera meter bort och behöver inte vara direkt synliga för en läsare för att initiera interaktion.

De hållbara ECO RFID-taggarna som används på produkter har en sabotagefunktion som förhindrar alla försök att ta bort taggen från produkten innan köptransaktionen slutförs.

Hur fungerar RFID?

RFID är en metod för automatisk identifiering och datainsamling (AIDC). AIDC-teknologier identifierar automatiskt objekt, samlar in data om objekten och matar in data i datorsystem med väldigt liten eller ingen mänsklig intervention alls.

Ett RFID-system består av en RFID-tagg eller smart etikett, en RFID-läsare och en antenn. RFID-taggen innehåller en integrerad krets och en antenn som överför data till läsaren. Läsaren omvandlar sedan radiovågorna till en mer användbar form av data, och informationen som samlas in från taggarna överförs via ett kommunikationsgränssnitt till ett värddatasystem. Där lagras data i en databas och kan analyseras vid ett senare tillfälle.

Hur används RFID av företag?

Automatisering är den främsta anledningen till att användandet av RFID ökat så mycket. Massläsande taggar ökar effektiviteten samtidigt som man minskar mängden manuellt arbete.

RFID-taggar kan innehålla mycket mer information och data än traditionella  streckkoder, och de är inte mottagliga för de skador som streckkoder är.

RFID-teknik används i många branscher för att utföra uppgifter som lagerhantering, tillgångsspårning, förebyggande av förfalskningar, ID-märkning, personalspårning, kontroll av tillgång till begränsade områden och hantering av försörjningskedjan.

I detaljhandeln används RFID-taggar oftast för märkning på artikelnivå. Förutom lagerkontroll ger detta skydd mot stöld och möjliggör säker självkontroll för kunderna.

Hur används RFID i Smartkylen?

I Smartkylen används RFID för att känna igen produkterna och kunna identifiera allt om dem.

Varje föremål är märkt med en RFID-tagg, vilket ger varje produkt en unik identitet. RFID-läsarna i hyllorna håller reda på inventeringen i realtid.

All information lagras på plattformen och tack vare detta vet våra ni eller våra operatörer vad lagret i varje Smartkyl är, de produkter som har sålts eller vilka som behöver fyllas på.

De hållbara ECO RFID-taggarna som används på produkter har en sabotagefunktion som förhindrar alla försök att ta bort taggen från produkten innan köptransaktionen slutförs.

Fördelarna med RFID jämfört med streckkoder.

 

✔️ RFID-taggar kan avläsas på avstånd.

✔️ Innehållet i RFID-taggarna kan ändras flera gånger.

✔️ RFID-taggar kan lagra stora mängder data.

✔️ RFID-taggar kan innehålla krypterad och okrypterad data samtidigt. De kan använda lösenord för att komma åt lagrad data, vilket ger en högre säkerhetsnivå.

✔️ Läsarna kan bearbeta upp till tusentals taggar per sekund.

✔️ Livslängden för en RFID-tagg är 10 år eller mer. Passiva taggar har normalt sett en obegränsad livslängd.

✔️ RFID-taggar kan programmeras för smart beteende istället för bara datalagring.

✔️ RFID-taggar har hög hållbarhet och motståndskraft mot tuffa miljöer.

KONTAKTA OSS